Privatlivspolitik

Persondatapolitik

1.    Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan Jegerogsaavigtig.dk og jegerogsåvigtig.dk (herefter sitet) indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via sitet.  Diana Lund Andersen er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser vedrørende persondata hos sitet skal ske ved henvendelse til Diana@jegerogsaavigtig.dk

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies. 

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner du besøger.

Cookies indsamles for at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. De oplysninger, vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Det bruger vi til at forbedre hjemmesiden. 

Vi gør dette med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og fortage målrettet markedsføring. Vi gør også brug af tredjepartscookies, som er cookies, der placeres af andre end os. Det kan fx være firmaer, som hjælper os med at måle, analysere og målrette vores ydelser, annoncer og indhold. 

Vi benytter nu og fremadrettet cookies til følgende formål: 

– Styring af generel teknisk funktionalitet på hjemmesiden. 

– Trafikmåling via Google Analytics. 

– Afvikling af annoncer fra forskellige annoncenetværk. 

– Målrettet visning af de annoncer, vi formoder, er mest interessante for dig baseret på din adfærd. 

Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, eller fjerne de cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager. 

Persondata

Indsamling af personlig data sker først i det øjeblik du vælger at kontakte os via mail, køb via shoppen, kontaktform eller andre mulige online og offline kontaktformer. Her bruges din data til at kunne besvare din henvendelse, samt registrere dig som mulig kunde. Disse informationer kan slettes på forespørgsel ved at sende en mail til Diana@jegerogsåvigtig.dk.

Dine personoplysninger videresendes ikke til 3. part uden din sammentykke.

 

Brug af Databehandlere

Som nævnt i afsnit ’1 Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting mv. 

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her 

2.    Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som sitet har registreret om dig. fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer. Dette kan du få ved at skrive en mail til Diana@jegerogsåvigtig.dk.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Send en mail til Diana@jegerogsåvigtig.dk for at få den oversigt tilsendt.

Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.  

Du kan også anmode om fuld sletning af alle data som vi har om dig, herunder anonymisering af anden data fx varer du har budt på, købt eller solgt, fortrudt eller reklameret. Ønsker du dette kan du anmode om sletning ved at sende en mail til Diana@jegerogsåvigtig.dk.

 

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og ret til at få overført disses oplysninger til en anden dataansvarlig. Dette får du ved at bede om det via en mail til Diana@jegerogsåvigtig.dk.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.   

InDuna.dk vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig. 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata. 

Du tilbagekalder dine samtykker ved at skrive en mail til Diana@jegerogsåvigtig.dk.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. 

3.    Automatisk sletning af persondata

I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

6 måneder efter ophørt samarbejde.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at følge den ovenfor beskrevne procedure.

Såfremt du aktivt framelder dig som kunde (ønsker at afbryde dit kundeforhold) vil dine oplysninger blive slettet med det samme, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til at gemme visse personoplysninger i en længere periode. 

4.    Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

Alle persondata opbevares sikret hos sitet og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for sitets autoriserede medarbejdere (kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse)

Dataen opbevares i password-beskyttede filer.

sitet samarbejder med politiet. Derfor udleverer sitet kundeoplysninger til politiet i det omfang, som er nødvendigt for at assistere politiet i deres efterforskningsmæssige arbejde. Såfremt der måtte foreligge en retskendelse, et påbud fra en offentlig myndighed eller en retslig instans, kan InDuna.dk være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger.

5.    Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette på hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet. Idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.  

Versioner

Dette er første version af Jegerogsaavigtig.dk persondatapolitik dateret den 20.09.2019